Green House แบบบ้านสีเขียว จิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์

January 27, 2014 homeideadesigns No comments

วันนี้ได้ข่าวไม่ดีนัก กับกรณีเดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ แต่แอดมินเองคงไม่ขอวิจารณ์การทำงานของใคร เพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่า ประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว การอนุรักษ์เป็นหัวใจสำคัญสูงสุดในการพัฒนา หลายๆประเทศ แม้ต้นไม้เพียงต้นเดียว จะตัด จะถอน ก็ต้องมีการขออนญาติ พวกเขาคุ้มครองป่าไม้ด้วยจิตสำนึกของประชากรภายในประเทศ เพราะก่อนหน้าที่จะมีจิตสำนึกกันเช่นนี้ มีบทเรียนอันมากมาย ที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะปลูกป่ามาเพิ่มใหม่เพียงใดก็ตาม ป่า ก็ยากที่จะหวนกลับคืนมา เพราะความเป็นธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นกันเพียงแค่ปีสองปี แต่ผ่านกระบวนการทางธรรมชาตินับพันล้านปี ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้อย่างแน่นอน หรือหากจะสร้างได้ มีเพียงคำถามเดียวว่า ทำไมไม่สร้างให้เห็นก่อนที่จะทำลายทิ้งไป?

บ้านไอเดียเชื่อว่า ทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเอง แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ ล้วนแล้วมีจิตใจ ต้องการชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ต้องการบ้านเป็นที่พักพิง ที่อาศัย สัตว์ป่าก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีป่า ก็ไม่มีบ้าน เราไม่ขอนับรวมถึงสวนสัตว์ซึ่งเป็นเพียงกรงขังขนาดใหญ่ สัตว์ป่าเหล่านั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสามารถของตน ได้เพียงแต่นั่งรออาหารไปแต่ละวัน ก็ไม่ต่างอะไรกับนักโทษ ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เช่นกัน มีอาหารให้ทาน แต่พวกเขาไม่มีอิสระภาพ หากเขื่อนแม่วงก์ได้ดำเนินการต่อ ก็เท่ากับเรากำลังเปิดประตูแห่งการทำลายล้าง ไม่เพียงแค่แม่วงก์ แต่ป่าตะวันตกก็ย่อมหมดไปเช่นกัน ทั้งคลองลานและห้วยขาแข้ง เพราะความโลภ ผลประโยชน์ทับซ้อน ย่อมไม่มีคำว่าสิ้นสุด หากจะหวงแหนประชาชนกันด้วยจิตใจที่แท้จริง ก็ควรหวงแหนกันแบบยั่งยืน ให้อยู่ได้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน

สำหรับบ้านหลังนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่สื่อให้เห็นถึงหัวใจของการอนุรักษ์ นั่นคือการใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบปลูกไม้เลื้อยเพื่อการบัง แสงแดด ทำเป็นมุมนั่งเล่น ให้ร่มเงาได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งเมื่อผู้อาศัยอยู่ภายในบ้าน ยังรับประโยชน์จากสีเขียวของธรรมชาติ เพราะเป็นสีที่ทำให้สายตาของเราได้รับการพักผ่อน รวมถึงการคำนวณทิศทางลม ทิศทางแดด เพื่อให้การอยู่อาศัยสอดคล้องไปกับธรรมชาติมากที่สุด

ออกแบบ : Hideo Kumaki
ขอขอบคุณบทความดีๆเกี่ยวกับการ ตกแต่งสวน จาก : บ้านไอเดีย

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top
image