เคล็ดลับการออกแบบสวนสวย

July 7, 2014 homeideadesigns Comments Off on เคล็ดลับการออกแบบสวนสวย

เคล็ดลับการออกแบบสวนสวยโดยคำนึงถึงพื้นผิวเป็นเรื่องที่สำคัญ

ในกรณีพื้นผิวของฉากหลังมีผิวหยาบ พืชพันธุ์ที่นำมาใช้ก็ควรเลือกที่มีพื้นผิวละเอียด เพื่อให้มองดูแล้วเกิดความขัดแย้ง โดดเด่น หรือหากต้องการให้เกิดความกลมกลืน ก็อาจเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีพื้นที่ผิวหยาบ แต่มีลักษณะของใบที่ใหญ่ หนา ถ้าว่าพื้นผิวหยาบจะไว้ส่วนหลัง ส่วนหน้าก็จะเป็นพื้นผิวที่หยาบค่อนข้างหยาบปานกลาง และส่วนหน้าสุดก็จะเป็นพื้นผิวละเอียดใบละเอียด กรณีที่เป็นสนามหญ้าเปิดกว้างอาจใช้หญ้านวลน้อยหรือพื้นที่ขนาดเล็กอาจใช้ หญ้าที่ละเอียด เช่นหญ้าญี่ปุ่น หรือหากเป็นบริเวณใต้ร่มไม้ที่มีแสงไม่มากนัก ก็อาจเลือกใช้หญ้ามาเลเซีย การจัดสวนเพื่อให้เกิดความสวยงาม ไม่ความจัดสวนให้ซับซ้อนเกินไป เพราะการจัดสวนให้ซับซ้อนก็ใช่ว่าจะเกิดความสวยงามในระยะยาว แต่สวนที่จะจัดให้เกิดความสวยงามจริงๆ ควรเป็นการจัดสวนที่มีรูปแบบง่ายๆ มีสนามหญ้าเปิดกว้าง ดูแลรักษาง่าย มีความคงทนยาวนานมากกว่า แล้วจึงเสริมสิ่งของก่อสร้างให้เกิดความงามมากขึ้น

* ภาพจากทางอินเตอร์เน็ต

Related Posts

Scroll to Top
image