สวนสไตล์บาหลี

July 7, 2014 homeideadesigns Comments Off on สวนสไตล์บาหลี

สวนบาหลีมีลักษณะโดยพื้นฐานเหมือนกับสวนเมืองร้อน ใช้หลักความสัมพันธ์ของธรรมชาติ เน้นความกลมกลื่น มีบ่อน้ำทำให้ร่มเย็น และรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ ผสมผสานด้วยศิลปกรรม มีการประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นแกะสลักพ่นน้ำ แต่งด้วยไม้น้ำ ไม้เลื้อย ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็ได้แก่ ลีลาวดี สวนสไตล์บาหลีแบบดั้งเดิมนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเชื่อและ วัฒนธรรมในท้องถิ่นของชาวบาหลี ได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ เป็นนิกายทีเคารพเทพเจ้า และเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเอง ชาวบาหลีเชื่อว่าพื้นที่สวนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมประติมากรรมรูป สลักเป็นรูปสลักเป็นรูปปั้นเทพเจ้ายักษ์ นางอัปสร และเหล่าสัตว์หิมพานต์เพื่อคุ้มครองปกป้องสิ่งชั่วร้าย

องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสวนบาหลีคือ บ่อน้ำในสวน ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญมีการปลูกไม้น้ำหลยชนิด เช่น กก บัว คล้าน้ำ ที่เป็นเครื่องสะท้อนภาพต่างให้ปรากฏในสวน ซึ้งนิยมทำเป็นบ่อน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมค่อนข้างตื้น สร้างจากหินสกัดเป็นแท่ง และมีการแสดงอาณาเขตของสวนโดยใช้กำแพงก่ออิฐเตี้ยๆ นอกจากนั้นชาวบาหลียังนิยมให้สวนให้อบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องหอม เช่น กลิ่นธูปหอมกำยาน หรือกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ด้วยเสน่ห์ที่ลึกล้ำเช่นนี้เองสวนสไตล์บาหลีจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทุกวันนี้

โดยปกติแล้วการวางทิศทางของอาคารต่างๆ ในสวนสไตล์บาหลี จะวางโดยยึดกับทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด บ้าน หรือลานกิจกรรมจะถูกจัดให้หันสู่ทิศเหนือ ซึ่งถือเป็นทิศศักดิ์สิทธ์ ส่วนทางทิศตะวันออกของบริเวณบ้าน มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นตั้งแท่นบูชาบรรพบุรุษ ด้วยถือเป็นทิศที่มีคุณทีสุด ลักษณะสำคัญของสวนแบบบาหลี คือความมีความร่มครึ้มด้วยไม้เมืองร้อนที่พบได้ในพื้นถิ่น มีสิ่งประดับที่สะท้อนอารมณ์แบบบาหลี และแสดงวิถีชีวิตของชาวบาหลี เราสามารถประยุกต์รูปแบบของสวนให้มีกลิ่นอายแบบบาหลีได้ คือให้เหมาะกับบ้านพักอาศัยของเราได้ไม่ยาก เช่น ลดทอนความร่มครึ้มแบบสวนป่าลงไป โดยเน้นกลุ่มไม้ใหญ่เพียงบางจุด เพื่อไม่ให้ดูรกทึบและชื้นจนเกินไป จะได้ไม่กลายเป็นแหล่งว่างไข่ของยุง นอกจากนั้นควรจัดกลุ่มไม้ใบที่ต้องการ โดยเลือกที่มีวิธีการดูแลแบบเดียวกันไว้เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล เช่น กลุ่มไม้ใบที่ชอบแดด และกลุ่มไม้ใบที่ชอบร่ม บริเวณน้ำอาจก่อเป็นกำแพงน้ำตก บ่อน้ำพุ ประดับสิงห์หรือปลาพ่นน้ำ และปลูกพันธ์ไม้น้ำ แช่น บัว กก พันธ์ต่างๆ ส่วนประติมากรรมอาจใช้ตุ๊กตารูปสลักหินทรายแบบไทยๆ แทนรูปปั้นเทวดา ประดับโคมไฟที่ออกแบบให้มีกลิ่นอายแบบบาหลี เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนแก่สวนสวยของเรา

* ภาพจากทางอินเตอร์เน็ต เขียนโดย ^ Coffee ^

Related Posts

Scroll to Top
image